Összegzés - Kagami Mayume Risa

5. Osztag

*

Nem elérhető Nem elérhető

Név:
Kagami Mayume Risa
Pozíció:
Eltávozott karakterek
Hírnév::
0
Nem:
Nő
Kor:
605

Hozzászólások:
18 (0,010 naponta)
Lakóhely:
Soul Society, Kagami-birtok
Regisztrált:
2015. Aug. 28, 20:43:25
Utoljára aktív:
2018. Máj. 25, 14:04:46
Tárcában:
1 700 ryou
Technikatár
Ajándék küldése
Szint:
1.
Lélekenergia:
60% Complete
5 000 / 10 000
Előtörténet:
Előtörténet

Hovatartozás:
Gotei 13
Egyéb hovatartozás:
Nincs
Reiatsu szín:
Gyöngysárga
Pontozás:
Összesen: 19 pont
 • 5 pont jár minden képzettségre összesen
 • 10 pont az LP után
 • 3 pont a Gotei 13-hoz tartozás végett
 • 1 pont a Nemesi rang nyomán
 • 2 pont a Kidou képességre, ha viseli a Kidou Ampu-t
Képzettségek:

1 pont fegyverforgatás
1 pont hakuda
7 pont kidou (+2 pont tárgyi bónusz)
3 pont helyváltoztató képesség
7 pont zanpakutou

1 pont reiryoku kezelés

Másodlagos diszciplínák:

0 pont erő
0 pont ügyesség
1 pont gyorsaság
Egyéb hovatartozás:
Nincs
Kapcsolat cimke:
Egyedülálló
Kapcsolatai:
Kagami Eisuke – nagybátyja (megszólítása: Eisuke-otohji)
Kagami Ai – unokatestvére (megszólítása: Ai-nee-sama)
Tamachi Kagami Yukezo – ? (megszólítása: Yukezo-san)
Kagami Mako – sokad-unokahúg (megszólítása: Mako-mei)
Mottó:
Az álom maga is puszta árnyék.
Post szín:
#FBD46B // #FCF8B8

Jellemzőim

KÜLSŐ: Hosszú, földig érő, hullámos aranyszőke haja van, mely mellett halovány fehér bőre nem tűnik el árnyalataiban. Frufruja aránytalanul van elválasztva, némely tincsek zöld színben pompázó szemei előtt éktelenkednek, melyek fény hatására gyakran tűnnek kicsit kékesnek. Jobb szeme alatt van egy apró anyajegy. Szereti a lágy, könnyed esésű, kényelmes kelméket, vagy a bársonyos selyemből szőtt kimonókat. Mayume nem túl magas a maga 152 centiméterével, alkata törékeny. Súlya alig 46 kg. Fizikuma csekély, könnyen betegszik, erőnlétét inkább az elméje trenírozásában fejti ki. Ámbár nem magas, alakja korához hűen nőies, fiatalos arca mégis néha ellentmond a már megélt éveinek. Sokkal fiatalabbnak látszik egyrészt lélekként lassú öregedése, másrészt pedig a zanpakutouja birodalmában töltött évek miatt, melyek mintha külön megállították volna korosodását az ott töltött idő alatt.

JELLEM: Mayume arcvonásaival gyakran tükrözteti azt a külső szemlélő számára, hogy ő maga egy bölcs, mindentudó személyiség. Ámbár roppantul tanult, tudása nem határtalan. S mimikái mindezek ellenére egy érzékeny lelket takarnak. Valós emócióit rejti a külvilág elől, erős, magabiztos látszatát nem hagyja egykönnyen megtörni. Ebből kifolyólag hűvös kimértséggel igyekszik kezelni a dolgokat, de mindenekelőtt türelemmel. Tipikusan az a fajta személyiség, ki magába folytja gondjait, nem beszél róla. Tele van bizonyítási vággyal, igyekszik megnyerni számára fontos személyek elismerését. Nem szereti, ha egyszerre túl sok figyelem hárul rá, ha aggódnak érte. Panaszait legtöbbször lenyeli, inkább alkalmazkodik, ritkán emel szót bármiért is, ha nem érzi kifejezetten szükségét rá. Nyitott az új dolgokra, szívesen tanul. Nehezen épít ki kapcsolatokat a családon kívül, ebből kifolyólag nem bízik meg egykönnyen idegenekben. Bár taníttatásaihoz hűen roppantul könnyedén képes társalogni, eredetileg lassan oldódik fel idegen közegben. Hihetetlenül makacs, ha valami mellett elkötelezi magát, akkor nehezen adja fel, küzdő típus. Jó hallgató, ámbár vannak témák, amelyeket alig visel el, ennek ellenére, ezeket is képes a legnagyobb toleranciával végigülni. Nemesi neveltetéséből kifolyólag udvarias, ismeri az alapvető viselkedési normákat, elvárásokat, melyekhez tartja is magát.

ZANPAKUTOU

Neve: Hyupunosu no Kotachi (Hüpnosz Gyermekei)
Típusa: kidou
Kinézete: A zanpakutou küllemben eltér a szokványos Lélekölőkardoktól. Egy több mint 1,5 méter hosszú aranybot képét öltötte magára első megszólítását követően. A tetején formázott patkó alak közepén egy kerekre csiszolt rubintkő helyezkedik el, ebből egy rombusz alakú csúcsvég ágaskodik ki. A patkóforma aljáról, mely közrezárja az értékes dekorációt, hegyikristályok ékesítik három-három darab a fogó rész által elválasztott mindkét oldalon.

SHIKAI
Megszólítása: Nekashitsukettekure, Hyupunosu no Kotachi! (Altassátok el [kérlek], Hüpnosz Gyermekei!)
Kinézete: A fegyver külleme megmarad, csupán a hegyikristályok veszik fel Mayume aranysárga reiatsujának színét. Tehát a zanpakutouban nem történik szembetűnő változás, helyette Mayume gyarapodik pár kiegészítővel. Hajában arcát keretező vörös szőlőfürtök ékesítik külsejét. A ruházatát fehér lágyesésű ruha váltja fel, amelyet melle alatt egy viszonylag vékony piros színű, masnira kötött szalag fog össze, megy egy aranybrossal van rögzítve, ezzel is gazdagítva az öltözéket.
Technikái:
A képességek működése: Mayume egyet koppintva a földre botja aljával, megmozgatja a talajt, melynek utóhatására egy sötét barlangot von maga és a célszemély köré. A barlangon belül enyhe fényt Mayume ragyogó reiatsujából leváló aranyszínű madarak adnak. Így teszi láthatóvá az ébenfa ágyat, amely pipacsokkal van körülvéve. A személy, akin Mayume használja a technikát, eme alvóhelyen foglal helyet ekkor. Az ágy láthatatlan béklyóként rögzíti magához a szenvedő alanyt. Mayume mindezeket követően enyhén az illető homlokához érinti a rubintkövet, ekkor kell kimondania a parancsszót, mely a fizikai összeköttetésnek köszönhetően fejti ki a hatását.
   Lényeges, hogy Mayume, akin alkalmazni kívánja zanpakutouja képességét viszonylag közel legyen hozzá (maximum három méteren belül). A barlang, mely felépül köréjük sem nagyobb ennél a körnél, külön érdekes, hogy a bejáratnál különleges „pajzs” akadályozza meg a ki-be haladás lehetőségét, és ha valaki benéz a járaton csupán sötétséget lát benne. A képződmény belsejében érzéki csalódással hiteti el a bennlévőkkel a nagyobb belteret.
   Mayume a képességek használata során részben azonosul zanpakutou lelkének egy-egy személyiséggel (melyeknek még lélekölőkardja is külön testet és nevet adott), annak függvényében, hogy melyik technikát alkalmazza. A kapcsolatot a homlokán felragyogó ötágú csillag jelzi.
   Egyszerre csak az egyik képességét képes alkalmazni, vegyíteni, cserélgetni nem tudja őket az adott használat alatt. Zanpakutouját egyszerre csak egy személyen képes használni, ennek száma 5000 lélekenergia pontonként nő.
   A technika hatását a szenvedő alany megtörheti, amennyiben Mayume zanpakutou (egyéni képesség, etc.) használat képzettségénél nagyobb vagy egyenlő készséggel rendelkezik.
Ugyanez érvényes, ha valaki kívülről próbálja meg megtörni a képesség hatását. Ugyanakkor ilyenkor a támadó használt technikáját kell figyelembe venni. Például egy varázslat esetén a kidou képzettséget. Ebben az esetben is Mayume zanpakutou használatát kell figyelembe venni. Ha az ellenfél képzettsége meghaladja Mayume lélekölőkard alkalmazásnak pontjait, akkor könnyedén képes annak megtörésére. Ezzel egyenlő, vagy kevesebb pont esetén a pajzs masszívan tovább áll.
   Az összehasonlításnál figyelembe kell venni a lélekenergiapontokat is. Mayume ellenfelének minden 3000 LP pontonként, amivel meghaladja Mayume lélekenergiáját, annyival kevesebb pontot kell figyelembe venni Mayume zanpakutou használati képességénél. Tehát, ha Mayuménak 5000 LP-je van és 5 pontja van zanpakutoun, és az ellenfele 9000 LP-vel rendelkezik, akkor Mayume zanpakutou használatából el kell vonni egyet és aszerint kell végezni az „összehasonlítást”.



Ichiban – Oneirosu: Morupeusu (Oneiroi: Morpheusz; Első – álom: Alakító): Álmokat formál a célpont emlékeiből. A felhasznált anyagból gazdálkodva a szenvedő alany emlékeihez kötve egy szerette kíséri végig álomhoz hasonlatos útján. Lehet a testet öltött illető egy barát, testvér, szülő, szerető. A technika abból a szemszögből rafinált, hogy különösen odafigyel arra, hogy élő legyen az adott személy, kit a célpont mellé formál meg az álomban. Míg a képesség hatása alatt álló alany egy teljesen normális, mindennapi álmot szundikál végig, addig voltaképpen lélekenergiája átesik egyfajta gyógyuláson. Mayume sajátjából kölcsönzi az energiát a feltöltődésre. Azonban ez a képesség kétélű fegyver! Amennyiben Mayume ártani akar a szenvedő alanynak, a lélekenergia feltöltés helyet dönthet úgy, hogy a célpontot megfosztja energiáitól, önmaga felhasználására vonva meg azt tőle. A technikát behatárolja Mayume ereje is függ a technika során, reiatsujából kell gazdálkodnia, illetve ismernie kell határait is, amennyiben elnyelni kívánja a másik energiáit, lévén a teste által elbírt lélekenergiát nem lépheti túl, azzal csak magában okoznak károkat.

Niban – Oneirosu: Ikerosu (Oneiroi: Ikelosz; Második – álom: Rémisztő): A képesség elsősorban a szenvedő alany rossz emlékeit támadja, hogy minél csúfabb, gonoszabb rémálmokat fabrikáljon annak félelmeiből. A technika az áldozat múltbéli gondolataiból gazdálkodva sokszor egy állati lény alakját ölti magára, vagy egy halott, már nem élő személy testét, mindezt meghintve azon dologgal, amely iránt a legnagyobb félelmet érzi az illető. Az álom tipikusan rossz hangulatú, búskomor, sötét, rémisztő.
A technikának aktív képessége szemmel láthatóan nincs, ámbár maga a képesség, támadó jellegű. Olyan rejtett múltbéli zord dolgokat kavar fel a szenvedő alanyban, melyet az illető tán feledni kívánt teljes erejéből. Ez egy kegyetlen technika, amely nem testi, hanem lelki sérelmeket okoz. Ezzel kizökkenti az eredeti kerékvágásból, felzaklatja a szenvedő alanyt, az is előfordulhat, hogy elveszi annak tisztánlátását, hidegvérét. Gyakorlatilag mentálisan lehetetleníti el az adott szituáció kezelésétől.



HYUPUNOSU NO KOTACHI
Összegzése: Hüpnosz igen különleges kardléleknek mondható. Nem több kardszellem helyezkedik el ugyanis a zanpakutouban, hanem ugyanannak a léleknek van többféle kivetülése (a jövőben összesen három lesz). Mindhárom a kardszellem egy-egy személyiségét tükrözi, melyet a lélek megelevenített, elnevezett és különálló személyként kezeli őket. Ezek a kivetülések önálló tudattal és akarattal rendelkeznek, noha jellemük korlátozott. Általában egyfajta jellemtípus összpontosul meg bennünk, nem olyan változatos, mint egy emberé, illetve mindegyik szorosan kapcsolódik a fegyver egy-egy technikájához. Mayume az ő személyiségükből vesz fel egy keveset a technikától függően. (Ha az első álmost használja Morpheusz jelleméből kölcsönöz, ha a másodikat akkor Ikeloszéból.)

TECHNIKÁK
 • Konsou (Lélektemetés)
 • Shunpo (Villámtánc)
 • Bakudou 01.: Sai (Fogság)
 • Bakudou 09.: Geki (Csapás)
 • Bakudou 09.: Hourin (Széthulló Kör)
 • Bakudou 26.: Kyokkou (Görbült Fény)
 • Hadou 01.: Shou (Döfés)
 • Hadou 04.: Byakurai (Fehér Villám)
 • Hadou 31.: Shakkahou (Vörös Tűzágyú)
 • Hadou 32.: Oukasen (Sárga Tűzvillám)
 • Hakufuku (Fehér Kúszás)
 • Inemuri (Kényszerített Szundikálás)
 • Gaki Rekkou (Dühöngő Fényagyarak)
 • Kongoubaku (Pusztító Robbanás)
FELSZERELÉSEK
 • Kidou Ampu (Kidou Erősítő): Egy apró medál, amit a kézre lehet szíjazni, s felerősíti a Kidoukat. Hatása: minden harmadik kidou képzettség után ad +1 pontot ezen képzettségre. Így egy 6 pontos kidou képzettséggel rendelkező karakter 8 pont kidouval fog rendelkezni. (Maximum +2 pontot ad.)
KARAKTER INFÓ
~ Avataralanyok: Scheherazade (Magi: The Kingdom of Magic)
~ Megtartott edzések: Valakinek (valamit)
~ Függőben lévő edzések: Valakinek (valamit)


FUTÓ JÁTÉKOK
~ Virágkeringő (Amatsuji Akira) [Pársoros; folyamatban]


JUTALMAK
+ 7000 ryou és 5 ingyen választható technika (kezdés)


KIADÁSOK
Ingyen választható 5 technika (Kongoubaku; Inemuri; Gaki Rekkou; Hadou 31.: Shakkahou; Hadou 32.: Oukasen)
1000 ryou (Kidou Ampu)
500 ryou (Hadou 01.: Shou)
1000 ryou (Hadou 04.: Byakurai)
500 ryou (Bakudou 01.: Sai)
500 ryou (Bakudou 09.: Geki)
500 ryou (Bakudou 09.: Hourin)
1500 ryou (Bakudou 26.: Kyokkou)
1000 ryou (Hakufuku)

Nyelv:
Hungarian
Helyi idő:
2020. Jún. 06, 11:56:37

Elérhetőségek

E-mail
rejtett


Tamachi Kagami Yukezo
Nem elérhető Nem elérhető

Yamasaki Shizuka
Nem elérhető Nem elérhető

Amatsuji Akira
Nem elérhető Nem elérhető

Üzenet hozzáadása

Nincsenek üzenetek. Szeretnél elsőként üzenetet hozzáadni?